Општина Арачиново ги има овие образовни институции:

 • Основно училиште на Арачиново
 • Основно училиште на Орланце
 • Основно училиште на Грушино
 • Основно училиште на Мојанце

Населби

 • Арачиново
 • Мојанце
 • Грушино
 • Орланце

Здравје

 • Државна Амбуланта
 • Амбуланта Елифе

Општина има

 • 24 km квадрат
 • Формиран 1996
 • 18000 жители