Milikije Halimi ua mundëson familjeve të dëshmorëve legalizimin e objekteve afariste pa pages

Kryetarja e Komunës së Haraçinës Milikije Halimi, nojfton qytetarët e Haraçinës për legalizimin e objekteve afariste ku zona 1 ka qenë 9€ kurse tani është 6€ .
Zona 2 ka qenë 6€ kurse tani është 3.5€ ,kurse për familjet e dëshmorëve Kryetatarja e Komunës u ka mundësuar lelgalizimin për objektet afariste pa pagesë.

Milikije Halimi – Kryetare e Komunës së Haraçinës