Arkivat Përditshëm e hënë shkurt 12th, 2018

Milikije Halimi ua mundëson familjeve të dëshmorëve legalizimin e objekteve afariste pa pages

Kryetarja e Komunës së Haraçinës Milikije Halimi, nojfton qytetarët e Haraçinës për legalizimin e objekteve afariste ku zona 1 ka qenë 9€ kurse tani është...