Komuna e Haraçinës fillon me rregullimin e dritave rrugore

Komuna e Haraçinës sot ka ndërmarr aksion për t’i ndriçuar gjitha rrugët që deri më tani nuk kanë qenë të ndriçuara.

Sikur në të gjithë Komunat e R.Maqedonis ashtu edhe Komuna e Haraçinës fillonë me rregullimin e dritave rrugore, ku së shpejti të gjitha rrugët e Haraçinës,Orllancës dhe Grushinës do të ken ndriçim më të mirë pasi që të gjithë dritat po zëvendësohen me LED.
Haraçina e meriton të ndryshon.!
Qytetarët e Haraçinës e meritojnë një jetë më të mirë.!

Milikije Halimi – Kryetare e Komunës së Haraçinës.