Arkivat Përditshëm e mërkurë janar 10th, 2018

Milikije Halimi – Shoqata e Brezës së Shkupit e viziton Komunen e Haraçinës.

Pas vizitës të Kryetarës së Komunës së Haraçinës - Milikije Halimi në Turqi tek Shoqata Zeri i Brezës Shkup dhe Kryetari i Komunës së...