Milikije Halimi – Rritet buxheti i Komunës së Haraçinës

Nëse e marrim parasysh buxhetin e vitit 2017 i cili ka qen (109.092.685) milion denarë, për vitin 2018 buxheti i Komunës së Haraçinës ka rritje prej 41 milion denarë ku gjithsej është (150.120.000,00), dhe kryesisht bëhet fjalë për buxhet me komponente zhvillimore, me investime në infrastrukturë, investime kapitale, riparime të shkollave.

Milikije Halimi – Kryetare e Komunës së Haraçinës