Milikije Halimi – Komuna e Haraçinës me 450.000 euro borxh

Për hir të transparencës ndaj qytetarëve, borxhi i Komunës së Haraçinës është 450.000 euro, ndërsa gjatë marrjes së mandatit për postin Kryetare e Komunës së Haraçinës, nga Kryetari e mëparshëm u tha se Komuna është e pastërt nuk ka asnjë borxh.

Milikije Halimi – Kryetare e Komunës së Haraçinës.