Milikije Halimi – Haraçina po ndryshon

Nën organizim të NDI, të Shtunen (16-12-2017) në Ohër, u organizua seminar një-ditorë me pjesmarrje edhe të kryeministrit Z. Zoran Zaev, Ministrave, Deputetëve, anëtarëve të partisë SDSM, dhe mysafir të tjerë. Takimi ishte konsultativ dhe kishte për qëllim aktivitetet në shërbim të “Përmirësimit të jetës së qytetarëve në Maqedoni”. Kryetarja e Komunës së Haraqinës, Znj. Milikije Halimi, ishte gjithashtu pjesë e këtij takimi, me crast kontriboi në diskutim dhe kërkoi vëmendjen e institucioneve për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Komunës sonë.
“Haracina po ndryshon! Do të ketë jetë më të mirë për të gjithë”
Milikije Halimi
Kryetare e Komunës së Haracinës.