Milikije Halimi – Paketa me produkte ushqimore për familjet nevojtare

Ushqim për të gjithë – Banka për ushqim Maqedonia dhe Eurohuman Internacional Maqedonia me përkrahjen e CBF Partnership Maqedonia dhe në bashkëpunim me Komunën e Haraçinës dhe Kryetaren e re Milikije Halimi, sot janë shpërndarë 38 paketa me produkte ushqimore për familjet nevojtare në Komunën e Haraçinës.

MilikijeHalimi – Kryetare e Komunës së Haraçinës.