Arkivat Përditshëm e mërkurë dhjetor 6th, 2017

Milikije Halimi – Mbledhja e mbeturinave problem i zgjidhur

LAJMERIM Komuma e Haraçinës lajmëron të gjithë banorët e Komunës së Haraçinës konkretisht shfrytëzuesit e shërbimit për bartjen e mbeturinave dhe shfrytëzuesit e Ujësjellësit se...