Arkivat Përditshëm e martë dhjetor 5th, 2017

Kordinatori i Agjencionit turk për bashkëpunim dhe kordinim TIKA z. Autekin AYDEN priti...

Sot në zyrat e Agjencioni Turk për zhvillim ,bashkëpunim dhe kordinim TIKA kryetarja e komunës znj.Milikije Halimi pati një takim shumë te frytshëm me...