Milikije Halimi – Së shpejti Komuna e Haraçinës me Çerdhe për fëmijë dhe zyrë për çështje Sociale

Takim frytëdhënës me Ministreshën Mila Carevska. Komuna e Haracines në rrugë të mbarë për të pasur cerdhe për fëmijë. Së shpejti do të kemi një zyre për çështje Sociale, dhe qytetarët nuk do të mundohen deri në qytet, por të gjitha problemet e asistencës sociale, do t’i kryejn në Haraçinë.