Apel deri te qytetarët e Komunës së Haraçinës

Në bazë të kërkesave dhe nevojave të qytetarve të Komunës së Haraçinës, Udhëheqësija e Komunës së Haraçinës, bënë këtë :  APEL

Apelojmë deri te qytetarët e Komunës së Haraçinës se të gjithë ata të cilët nuk kanë nënshtetsi të regulluar dhe kanë probleme me kërkesat për nënshtetsi, t’i sjellin dokumentet dhe të paraqiten në Komunë për t’i regjistruar, për çka kemi shpresë se do t’i zgjidhim këto probleme.
Paraqitja dhe pranimi i dokumenteve do të bëhet deri me 15.11.2017 viti.

Me rrespekt.

Komuna e Haraçinës
KRYETAR
Milikije Halimi