Arkivat Përditshëm e enjte nëntor 9th, 2017

Vendim për çmimet e tatimit të patundshmërisë

1.Vendim për çmimet e tatimit të patundshmërisë

Program për rregullimin e tokës ndërtimore në rajonin e Komunës së Haraçinës për vitin...

Program për rregullimin e tokës ndërtimore në rajonin e Komunës së Haraçinës për vitin 2017