Arkivat Përditshëm e premte tetor 6th, 2017

Sot u nënshkrua dokumentacioni i fundit për fillimin e projektit të kanalizimit

Sot u nënshkrua dokumentacioni i fundit për fillimin e projektit të kanalizimit fekal dhe së shpejti pritet edhe te fillojn punimet për rregullimin e...