Në Përfundim është rregullimi ujit të pijshëm te shkolla e vjetër

Jemi duke e rregulluar ujin i cili është në përfundim te shkolla e vjeter. Problem ky i cili shkollës i ka munguar me vite. Falë Zotit ujë ka te mjaftueshem dhe ky kontribut është i kryetarit të komunës Brahim Ajvazi. Po ashtu këto ditë pritet te rregullohet edhe uji i cili para disa ditesh ishin të shpuar bunarët në Mojancë dhe te lëshohet në përdorim për qytetarët. Këto janë punë dhe vepra kapitale te kryetarit aktual.