Arkiva Mujore shtator 2017

Në Përfundim është rregullimi ujit të pijshëm te shkolla e vjetër

Jemi duke e rregulluar ujin i cili është në përfundim te shkolla e vjeter. Problem ky i cili shkollës i ka munguar me vite....