Kontakt: +38922579803

Komunës Haraçinës ka këto institucione edukativo-arsimore:

 • Shkolla fillore në Haraçinë
 • Shkolla fillore në Orllanc
 • Shkolla fillore në Grushin
 • Shkolla fillore në Mojanc

Vendbanimet

 • Haraqinë
 • Mojanc
 • Grushin
 • Orllanc

Shëndetësi

 • Ambulata Shtetrore
 • Ambulanta Elife

Komuna ka

 • 24 km katror
 • Formua 1996
 • 18000 banor